Paramedisch Centrum Moleneind - Vught | Paramedisch Centrum Uilenburg - Den Bosch
PMC Moleneind
Moleneindstraat 3 5262 EL Vught
Tel: 073 -656 11 33
Email: info@pmcmoleneind.nl
PMC Uilenburg
Molenstraat 17- 19 5211 DR Den Bosch
Tel: 073 - 613 91 13
Email: info@pmcmoleneind.nl

Ergotherapie

Maatwerk in zelfstandigheid!

Ergotherapie richt zich op het oplossen van praktische problemen.

Ergotherapie is een paramedisch beroep wat zich bij uitstek leent voor volwassenen en kinderen die in het dagelijks leven beperkingen ervaren in hun doen en laten.

De ergotherapeut richt zich niet op uw ziekte of aandoening, maar juist op de gevolgen daarvan in het dagelijks leven. Het zijn vaak kleine dagelijks terugkerende problemen, die de kwaliteit van leven beïnvloeden. Ook bij kinderen kunnen problemen ontstaan in de zelfredzaamheid. Tevens kan er een achterstand in (voor) schoolse activiteiten optreden.

Door activiteiten (opnieuw) aan te leren, uw woon- werkomgeving aan te passen, hulpmiddelen te gebruiken of mensen om u heen te betrekken bij uw wensen, is er meer mogelijk dan u denkt! Uw participatie (deelname aan de maatschappij) verbeterd.

De ergotherapeut helpt u bij de aanvraag van hulpmiddelen en voorzieningen bij de WMO en de ziektekostenverzekering.

Tijdens de behandeling is er regelmatig overleg met uw andere behandelaars zoals de huisarts, de fysiotherapeut en de thuiszorg. Hierdoor wordt de zorg op elkaar afgestemd en verbeterd de kwaliteit van uw behandeling.

Onze specialisaties:
  • Ziekte van Parkinson
  • CVA
  • MS
  • Reuma/ artrose
  • Rugproblematiek
  • Handproblematiek
  • Psychogeriatrie
  • Sensorische informatie verwerking
  • KANS
  • Werkplek gerelateerde klachten

Op de praktijk, thuis, op school en op het werk kan er behandeld worden. Ergotherapie wordt vergoed vanuit basisverzekering voor 10 uur per kalenderjaar. Sommige verzekeringen hebben nog extra uren in een aanvullend pakket.

Ergo Den Bosch Post adres:
Veldpad 17
5236 WK 's-Hertogenbosch
073-6441167
info@ergodenbosch.nl
www.ergodenbosch.nl

<< Terug naar het overzicht